Michael Curtis, Rutgers Üniversitesi Siyasal Bilimler Fahri Ordinaryus Profesörü’dür. Kaleme aldığı otuza yakın eser bulunmaktadır. Eserlerinden en dikkat çekenleri: Verdict on Vichy (2004), Three against the Third Republic (1959), Totalitarianism (1979) ve Antisemitism in the Contemporary World (1973) olmuştur. Uzun yıllar American Professors for Peace in the Middle East (Ortadoğu’da Barış İçin Amerikalı Profesörler) Derneği’nin başkanlığını ve Middle East Review’in editörlüğünü yapmıştır.