Hakkımızda

Nobel Yayınlarının başlatmış olduğu Sosyoloji ve Sosyal Teori Dizisi; bir taraftan ülkemizdeki toplumsal meselelerle ilgili sosyolojik inceleme ve araştırmalara yer verirken diğer taraftan da sosyal teori alanında temel eserler yayımlayacaktır. Sosyoloji kurumsal olarak Türkiye’ye girişinden bu yanasosyoloji yapma uğraşı çerçevesinde çok çeşitli çeviriler yapıldı, telif eserler üretildi, akademik dergiler yayımlandı, sosyoloji gazete köşelerine, dergi sayfalarına taşındı. Ancak uzun soluklu yayın projeleri sayıca çok kısıtlı kaldı. Bu dizi, sosyoloji alanında uzun soluklu yayın projeleri eksikliğini gidermek içinsosyal teori alanında temel eserleri bir araya getirmektedir.Bu dizideki eserler sosyal teori ile araştırmayı eleştirel bir biçimde birleştiren bir anlayışla yayınlarına yön verecektir. Sosyoloji ve Sosyal Teori Dizisi sosyoloji ve sosyal teori alanlarını bütünüyle ihata etmekle birlikte dizi demodernite, modernleşme ve klasik ve çağdaş sosyal teori gibi bazı özel alanlara odaklanılacaktır.